Persondata

Getting a proper College Essay Publishing Product? Appearance eliminate, we take care of each and every aspect of school educational posting. write my essay for me

Persondata:

Jurafondens bestyrelse behandler det persondata, som er indeholdt i det materiale, du sender til Jurafonden i forbindelse med din ansøgning om støtte. Dette vil typisk omfatte: navn, e-mailadresse, uddannelsesforhold, ansættelsesforhold, nationalitet og CPR-nr., men kan også omfatte mere og andet afhængig af hvilket materiale, du som ansøger vælger at sende til Jurafonden i forbindelse med din ansøgning.

Formålet med Jurafondens behandling af din persondata er at behandle din ansøgning i overensstemmelse med Jurafondens vedtægter. Vi behandler ikke din persondata til andet end at træffe beslutning om din ansøgning.

Ved at sende en ansøgning til Jurafonden accepterer du, at Jurafonden behandler din persondata for at behandle din ansøgning.

Jurafondens bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt. Alt materiale, herunder persondata, behandles strengt fortroligt i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Jurafondens forretningsorden.

Jurafonden opbevarer din ansøgning så længe, det er nødvendigt for at opfylde Jurafondens formål. Dine personoplysninger slettes senest 12 måneder efter, at vi har færdigbehandlet din ansøgning, med mindre opbevaring i længere tid er krævet i medfør af lovgivningen. En ansøgning anses for færdigbehandlet, når ansøgeren har fået meddelelse fra Jurafonden om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Under ingen omstændigheder opbevares data i længere tid, end hvad lovgivningen tillader.

I medfør af persondataforordningen har du visse rettigheder, herunder blandt andet (i) ret til at få adgang til dine personoplysninger, som behandles/er behandlet af Jurafonden, (ii) ret til at kræve dine personoplysninger, som Jurafonden opbevarer, slettet eller begrænset, og (iii) ret til at gøre indsigelser mod Jurafondens behandling af dine personoplysninger, og (iv) ret til at tilbagetrække dit samtykke til Jurafondens behandling af dine personoplysninger. Ønsker du at gøre brug af en eller flere af de rettigheder, som du har i medfør af persondataforordningen, bedes du venligst skrive til: kontakt@jurafonden.dk, hvorefter vi vil søge at imødekomme dit ønske.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Jurafondens behandling af dine personoplysninger.