Regnskab 2020

Bestyrelsesberetning og årsregnskab for 2020

Bestyrelsens beretning

Jurafonden har aflagt regnskab for året 2020. Regnskabet afspejler en forening, der virker som den skal og efter sit formål. Regnskabet viser også en sund økonomi.

Ligesom i 2019, har Jurafonden i 2020 haft som sin primære aktivitet at uddele legater til jurastuderende ved Københavns Universitet, som skal på et udvekslingsophold af mindst 3 måneders varighed, og til aktiviteter, som fremmer det sociale og faglige miljø på jurastudiet.

Jurafonden har således i 2020 uddelt seks legater til studieophold i udlandet. Legatportionerne svinger fra DKK 3.000 til DKK 10.000. Ét af legaterne blev tilbageført til Jurafonden idet legatmodtagerens studieophold blev aflyst grundet COVID-19.

Jurafonden har desuden uddelt ét legat, som ikke var til studieophold i udlandet, men til foreningen Juridisk Løbeklub.

Regnskab 2020 (DKK)

Gebyrer mv.

-1.763,89

Uddelinger

-22.00,00

Overført fra JD

54.167,50

Udbytte mv.

9.961,92

Generelle omkostninger

-10.405,00

PR omkostninger

-286,75

Indtægter, i alt

64.129,42

Udgifter, i alt

-34.455,64

Årets resultat

29.673,78

Kontant indestående

97.533,30

Depot (aktier og obligationer)

268.237,14

Debitorer

0