Om Jurafonden

Hvad er Jurafondens formål?

Jurafondens formål er efter ansøgning at yde støtte til jurastuderende ved det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet til dels konkrete aktiviteter, der kan fremme studiemiljøet på jurastudiet i København, dels studieophold i udlandet af minimum 3 måneders varighed.

 

Hvem kan søge om støtte?

Jurafonden kan søges af alle jurastuderende, der på ansøgningstidspunktet er indskrevet på Københavns Universitet uanset årgang og alder. Der kan ansøges løbende hele året.

Alle, der gerne vil være med til at udvikle studiemiljøet, og som har lysten til at gøre en forskel for de studerende, opfordres til at søge midler fra Jurafonden.

Ansøgninger behandles løbende.

Jurafonden bestræber sig på, at ansøgere modtager svar på deres ansøgning inden for 3-4 uger. Beløbsstørrelsen er individuel.

 

Hvordan ansøger man om støtte?

Jurafonden søges ved at sende en motiveret ansøgning til ansogning@jurafonden.dk.

Læs mere under menupunktet ansøg.