Regnskab 2018

Bestyrelsesberetning og årsregnskab for 2018

Bestyrelsens beretning

Jurafonden har aflagt regnskab for året 2018. Regnskabet afspejler en forening, der virker som den skal og efter sit formål. Regnskabet viser også en sund økonomi.

2018 var det første år, hvor Jurafonden havde mulighed for at uddele legater til jurastuderende ved Københavns Universitet, som skal på en udlandsrejse i studieøjemed af mindst 3 måneders varighed. Den mulighed har Jurafonden udnyttet ved at uddele seks legater på i alt DKK 28.000. egatportionerne svinger fra DKK 3.000 til DKK 7.000.

Jurafonden har desuden givet ét legat på DKK 4.000, som ikke var til en udlandsrejse, men til et juridisk debatarrangement på KUA, arrangeret af en studenterforening. Endelig har Jurafonden afholdt sin årlige Bonus Pater-konkurrence og uddelt et gavekort til vinderen på DKK 3.000.

I alt er der i året 2018 uddelt for DKK 35.000.

Årets resultat på DKK -26.000 afspejler, at Jurafonden har uddelt en relativ stor sum legater i 2018, og at Jurafonden i 2018 ikke fik overført et beløb fra Juridisk Diskussionsklub. Til trods for det negative resultat er foreningens økonomi stadig sund.

Regnskab 2018 (DKK)

Gebyrer mv.

-2.294,02

Uddelinger

-35.000,00

Overført fra JD

0,00

Udbytte mv.

15.590,36

Driftsomkostninger

-4.567,80

Andre omkostninger

0,00

Indtægter, i alt

15.590,36

Udgifter, i alt

-41.861,82

Årets resultat

-26.267,46

Kontant indestående

71.336,56

Depot (aktier og obligationer)

249.500,40

Debitorer

0