Regnskab 2019

Bestyrelsesberetning og årsregnskab for 2019

Bestyrelsens beretning

Jurafonden har aflagt regnskab for året 2019. Regnskabet afspejler en forening, der virker som den skal og efter sit formål. Regnskabet viser også en sund økonomi.

Ligesom i 2018, har Jurafonden i 2019 haft som sin primære aktivitet at uddele legater til jurastuderende ved Københavns Universitet, som skal på et udvekslingsophold af mindst 3 måneders varighed, og til aktiviteter, som fremmer det sociale og faglige miljø på jurastudiet.

Jurafonden har således i 2019 uddelt seks legater til studieophold i udlandet. Legatportionerne svinger fra DKK 3.500 til DKK 7.000.

Jurafonden har desuden givet to legater, som ikke var til studieophold i udlandet, men til foreningen Juridisk Vinklub og Foreningen Casus Klima.

Regnskab 2019 (DKK)

Gebyrer mv.

-855,07

Uddelinger

-28.500,00

Overført fra JD

19.921,00

Udbytte mv.

9.086,78

Driftsomkostninger

-2.843,00

Andre omkostninger

-286,75

Indtægter, i alt

29.007,78

Udgifter, i alt

-32.484,82

Årets resultat

–3.477,04

Kontant indestående

67.859,52

Depot (aktier og obligationer)

270.494,40

Debitorer

0